Huishoudelijk Reglement
lemen

Huishoudelijk reglement


Iedere vereniging of particulier, welke gebruik maakt van het gebouw dient zich aan de volgende voorwaarden te houden:


Alleen de zaalruimte waarvan de betreffende vereniging of particulier gebruik maakt, mag worden betreden.


Bij iedere wens, klacht of anderszins moet men zich bij het bestuur vervoegen. In geen geval mag eigenmachtig worden opgetreden.


De leider van de vergadering is verantwoordelijk voor het ordelijk verloop. Afsluiten in overleg met beheerder.


Aanvang en sluiting van verenigingsseizoen melden bij beheerder.


Schade aangebracht aan inventaris of gebouw tijdens gebruik onmiddellijk melden aan bestuur. Aansprakelijk voor schade is betreffende vereniging of particulier.


Beheerder zorgt in principe voor klaarmaken en opruimen zaal. Uitzonderingen in overleg met beheerder.


Iedere vereniging is verplicht na gebruik zijn of haar attributen uit het gebouw te verwijderen of op te bergen in de daarvoor aangewezen ruimte(n). Indien het gebouw binnen 48 uur na gebruiksname niet is opgeruimd conform het reglement zal € 23,00 extra huur in rekening gebracht worden.


Gebouw bespreken op bespreekadres, telefoon of mail en daarna bij beheerder.


Het bestuur van het KGH is niet aansprakelijk voor enige schade aan goederen van derden, in het gebouw ondergebracht.


De voorzitter van iedere vereniging ontvangt van dit reglement een afschrift.