WelkomKalenberger Gemeenschapshuis (KGH)
                                                 Corona maatregelen:


Het KGH is vanaf 5 juni 2021 weer open!!


Vanaf stap 3 van het openingsplan mogen er weer activiteiten georganiseerd worden die gericht zijn op de sociaal-maatschappelijke gemeenschapsfunctie en ook de ondersteunende horeca mag weer open. Dit betekent dat de verenigingen weer gebruik kunnen maken van het KGH.

Ook kan er weer ruimte gereserveerd worden voor vergaderingen en bijeenkomsten door externe partijen. 


Let wel: voor alle activiteiten geldt: Het aantal aanwezige personen mag niet meer dan 50 bedragen en het ‘protocol gebruik KGH dd 5 juni 2021’ moet in acht genomen worden.

Feesten en partijen zijn (nog) niet toegestaan!


Op dinsdag 22 juni besluit het kabinet of stap 4 van het openingsplan gezet kan worden. Deze verruimingen gaan op z’n vroegst op 30 juni 2021 in. We wachten de berichten van de overheid af en blijven u informeren over nieuwe ontwikkelingen.                                                                   *****************************Kalenberg is een uniek en schilderachtig dorp midden in het Nationaal Park "Weerribben-Wieden", gelegen in Overijssel.

Kalenberg telt ca 250 inwoners en behoort tot de gemeente Steenwijkerland.

Rust, riet en water staan hier centraal.Door het dorp loopt de Kalenberger Gracht, de doorgaande vaarroute van het gebied rond Giethoorn met de Friese meren.

's Zomer zijn er veel watersportliefhebbers, die zorgen voor een gezellige en ontspannen sfeer.

's Winters kleurt het land wit en krassen sportieve schaatsers over deze gracht.Voor een bloeiende sociaal dorpsleven is het Kalenberger Gemeenschapshuis van groot belang.

De bewoners van ons dorp kunnen elkaar daar ontmoeten om een groot aantal activiteiten bij te wonen

en om deel te nemen aan een rijk verenigingsleven.Ook bestaat de mogelijkheid om de moderne faciliteiten van ons Gemeenschapshuis te huren voor een privé activiteit.


 

Deze site biedt de mogelijkheid kennis te nemen van alle mogelijkheden die ons dorpshuis te bieden heeft.