Losse gebruikers

Personen,

groepen,

bedrijven en/of

verenigingen
maken regelmatig 

gebruik van het

Kalenberger Gemeenschapshuis.
Vaak is het voor een vergadering,

maar het gebouw wordt door hun ook graag

gebruikt om:


exposities te organisieren

cursussen te geven

jaarvergadering te houden

excursies te starten


Kalenbergerfeest faciliteren


Feestcommissie Kalenberg - Hoogeweg


Ieder jaar, rond de derde zaterdag van augustus, wordt in Kalenberg het dorpsfeest van Kalenberg/Hoogeweg gevierd. Op vrijdag, zaterdag en zondag worden diverse activiteiten georganiseerd, voor bewoners en intimi van het dorp. Het hoogtepunt is op zaterdagavond met de lichttoer en livemuziekt. Dit evenement is voor iedereen toegankelijk en we hopen dan ook op veel bezoekers uit de omtrek.


Een door de bevolking gekozen thema dient als leidraad voor de invulling van de verschillende onderdelen van ons feest, zoals de gezamenlijke maaltijd, de zeskamp en niet te vergeten de lichttoer.


De lichttoer is een uniek evenement dat al meer dan 10 jaar vele bezoekers trekt. Het gehele dorp is verlicht. Langs de boorden van de Kalenbergergracht staan talloze waxinelichtjes in glazen potjes. Vriendengroepen, verenigingen, buren en families trachten op creatieve en originele wijze hun interpretatie van het thema te geven. Uiteraard is ‘licht” een belangrijk onderdeel bij dit alles. De oogst van wekenlange inspanning drijft als lichtobjecten op het water van de Kalenbergergracht en tuinen zijn verlicht, versierd en/of ingericht als thematuin. Het geheel wordt extra feestelijk gemaakt door diverse muzikanten her en der door het dorp.


Voor meer informatie: dorpsfeestkalenberg


 

Kalenberg toont Talent


Vier enthousiaste  Kalenbergers hebben het initiatief genomen om in Kalenberg met enige regelmaat een speciale dag te organiseren daarbij bewoners en genodigden hun talenten kunnen tonen op het gebied van de kunsten: Kalenberg Toont Talent.

Meestal vindt dan op meerdere locaties in het dorp een activiteit plaats.


Daarbij kan gedacht worden aan beeldhouwwerken, schilderijen, muziek en/of dans uitvoeringen, foto exposities, houtsnijwerken, aquarellen, literaire werken, keramiek, architectuur, edelsmeden en sierraden, quilts en nog veel meer.

Niet alleen de diversiteit maar ook de kwaliteit van de kunstwerken is heel bijzonder voor deze kleine gemeenschap. En daarop zijn we dan ook ontzettend trots.


Al onze talentvolle deelnemers komen uit Kalenberg.

Verschillende werken worden getoond in het Kalenberger Gemeenschapshuis, maar ook in of rondom diverse Kalenbergse huizen.


Ruim op tijd wordt in de Agenda van deze website vermeld wanneer de eerstvolgende "Kalenberg toont Talent"-dag wordt georganiseerd.


Voor meer informatie: 

Stichting Trillend Riet


Het Kalenberger Gemeenschapshuis is jarenlang 'het huis' geweest voor het belevingstheater Trillend Riet.

Het concept van Trillend Riet was om alle zintuigen te prikkelen door de bezoekers actief onderdeel van de voorstelling te maken en mee te nemen, te voet en per boot dwars door het gebied, in het (historische) verhaal. 

Om het jaar werd deze theaterproductie gehouden en het KGH was onder andere het start- en eindpunt van de voorstellingen.


Helaas heeft de Stichting Trillend Riet laten weten (voorlopig) geen theaterproducties meer te organiseren. Of, en zo ja in welke vorm er nog een Trillend Riet komt, zal de toekomst uitwijzen. De stichting Trillend Riet blijft in ieder geval bestaan.Voor meer informatie: trillendriet.nl

Staatsbosbeheer


Staatsbosbeheer beschermt en ontwikkelt het kenmerkende groene erfgoed van Nederland.

Wij zijn er op gericht dat huidige en toekomstige generaties de vele belangrijke waarden van natuur kunnen beleven, in balans met het duurzaam benutten van onze gebieden met de samenleving.
Voor meer informatie: staatsbosbeheer

Coöperatie de Weerribben U.A.


Om een zo goed mogelijk samenwerkingsverband tussen Staatsbosbeheer (SBB) en riettelers / natuurbeheerders tot stand te brengen is Coöperatie de Weerribben u.a. opgericht.

Men was opzoek naar een organisatie, gericht op het vergroten van economische kracht, het bundelen van kennis en kwaliteit en het behalen van schaalvoordeel. Gezamenlijk doelen bereiken die voor een individu onbereikbaar zijn.

Het Nationaal Park de Weerribben is het belangrijkste werkgebied van de leden van de coöperatie.

Gezamelijke werkzaamheden:


Overjarig riet maaien in opdracht van Staatsbosbeheer,

Verbost en verruigt land weer maaibaar maken,

Maaien van riet dat geschikt is voor het rietendak,

Afplaggen van rietland om de productie op peil te houden.


Voor meer informatie: Coöperatie

AVRN, afdeling Oldemarkt e.o.


De vereniging heeft als doel het behartigen van de belangen van de rietcultuur en de daarbij betrokkenen in Nederland. De waterkwaliteit speelt een grote rol in het telen van eerste soort riet. Onze vereniging werkt en denkt mee om de waterkwaliteit zo schoon mogelijk te krijgen.

In samenwerking met o.a. Natuurmonumenten maken wij plannen voor het behoud van de rietvelden.


Iedere regio heeft zijn eigen specifieke rietlanden, om tot een optimaal beheer te komen is onze vereniging opgesplitst in een drietal afdelingen.


Voor meer informatie: rietpromotie

Stichting SCIK


De Stichting SCIK stelt zich tot doel een platform te zijn voor sociale en culturele initiatieven in en rondom Kalenberg.


Stichting SCIK denkt graag met u mee over de mogelijkheden. Is uw idee haalbaar?

Wat is er nodig om uw plan ook echt uit te voeren?

Wellicht komt uw plan in aanmerking voor subsidie. Subsidieverstrekkers verlenen geen subsidie aan een individu (een zogenaamd natuurlijk persoon), maar wel aan een rechtspersoon, bijvoorbeeld een stichting.

Met stichting SCIK is die mogelijkheid er nu!

Vanzelfsprekend helpen wij u bij de subsidieaanvraag.


Voor meer informatie: klik op nevenstaande brochure