Organisatie

Wie zijn wij?

Vereniging Kalenbergers Gemeenschapshuis

De Vereniging "Kalenbergers Gemeenschapshuis" is opgericht op 1 januari 1950.

De Vereniging is eigenaar van het Gemeenschapshuis.


Aan het lidmaatschap van de Verening is een contributie verbonden van € 25,- per 2 jaar.

Op dit moment is ongeveer 90% van de inwoners van Kalenberg/Hoogeweg lid van de Vereniging.


Aan de Vereniging wordt leiding gegeven door een Bestuur, dat statutair dient te bestaan uit 7 leden.

Het bestuur worden gekozen door de leden van de vereniging tijdens de jaarlijkse Ledenvergadering.

Tijdens de ledenvergadering wordt door het bestuur verantwoording afgelegd van het gevoerde beleid.


De Vereniging functioneert op basis van wettelijk geregistreerde Statuten.

Deze Statuten liggen ter inzage bij het Secretariaat.

Voor de gebruikers van het KGH is het belangrijk kennis te nemen van het huishoudelijk relement.

Bestuur en secretariaat KGH

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:


Petronella Jongschaap-van Beek      voorzitter

Gerda Jongschaap                               penningmeester

Aletta Jongschaap                               secretaris

Mellanie Hafkamp                                lid

Colette de Jong                                     lid

Remco Pagie                                          lid

Wilma Geuzebroek                                lid


Tijdens de ledenvergadering worden de nieuwe bestuursleden gekozen.

De bestuursleden worden benoemd voor een periode van 3 jaar en zijn daarna herkiesbaar. Het gekozen bestuur bepaald zelf de verdeling van de bestuursfuncties.

Voor contact met het Secretariaat kunt u zich wenden tot:


E:  info@kalenbergergemeenschapshuis.nl


of


T:  0561 - 477713

Beheer en catering KGH

De dagelijkse zorg voor het goed functioneren van het gemeenschapshuis is ondergebracht bij de beheerder.

De beheerder zorgt er onder andere voor dat het gebouw er keurig bij ligt, dat het binnenklimaat goed is en

dat de deur open is voor alle gebruikers.   


Tevens zorgt hij voor het beschikbaar zijn van koffie, thee en drankjes.

En dit kan hij op verzoek uitbreiden met hapjes bij de borrel.


Wilt u meer weten omtrent de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op!


voor nadere informatie: