GebruikersHet Kalenberger Gemeenschapshuis (KGH) is een mooi, modern en multifunctioneel gebouw.


Zoals de naam aangeeft is het gebouw bedoeld om gebruikt te worden door alle bewoners van Kalenberg en omgeving.


Dat kan door deel te nemen aan de activiteiten van vaste groepen, clubs en/of verenigingen, waarover hierna onder "Vaste gebruikers" de nodige informatie wordt gegeven.Maar het gebouw staat ook ter beschikking aan personen, instellingen en/of groepen die meer incidenteel van de mooie faciliteiten gebruiken willen maken.


Dat kan voor een vergadering, een feest, een instructiedag, tentoonstelling, toneel- of muziekuitvoering.


Voorbeelden voor een dergelijk gebruik zijn opgenomen onder "Losse gebruikers".


Het gebouw is voorzien van moderne audio- en videoapparatuur, die gebruikt kan worden tijdens instructies, lezingen en/of feesten.


Een gezellige bar wordt beheerd door deskundig personeel.


Bovendien bestaat de mogelijkheid een eenvoudige catering te verzorgen in de vorm van een lunch, een borrelgarnituur of een eenvoudige maaltijd.


Voor het gebruik van (een deel van) het Kalenberger Gemeenschapshuis vraagt het bestuur een kleine financiele vergoeding, die afhankelijk is van de omvang en de duur van het gebruik.


Tarieven gebruik:

Verenigingen e.d.                                                     € 17,50 per avond

inclusief gebruik toneel                                           € 22,50 per avond

Leden KGH (bv verjaardagsfeestje)                      € 17,50 per uur*

 

 Externen

Particulieren:                                                             € 20,-   per uur*

Instanties / bedrijven:                                              € 27,50 per uur*

 

(* wordt, indien nodig, afgerond op halve uren)

Aan voorgenoemde tarieven kunnen geen directe rechten worden ontleend.


Overweegt u om gebruik te maken van onze prachtige locatie? Neem dan gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.


Het Kalenbergergemeenschapshuis en de Beheerder zijn niet BTW-plichtig. Voor betalingen wordt erop gewezen dat in ons Huis en de direkte omgeving geen PIN automaat aanwezig is.

Voor uitgebreide informatie zend een bericht naar: