Vaste gebruikers

Biljart


BiljartverenigingBijeenkomsten en activiteiten:


De vereniging is een besloten groep van enthousiaste mannen, die graag met en voor elkaar een gezellig contactpunt wil zijn met als doel de onderlinge band te versterken.

De activiteit die hun bindt is een gezellig potje biljart.


Tijdens het winterseizoen komt de groep een keer in de veertien dagen bij elkaar in de biljartruimte op de zolder van ons KGH gebouw.


Natuurlijk is het leuk om te winnen, maar het doel van de groep is niet om het wedstrijdelement te laten domineren.

Het is dan ook geen groep die aan wedstrijden en/of competities wil gaan deelnemen.


In de Agenda kunt u zien op welke data het biljart op zolder bezet is door onze biljartgroep.Lid worden:


De groep is ontstaan uit een vriendenclub.

Het doel is dit karakter ook voor de toekomst te behouden.

Deelname aan of lid worden van deze biljartvereniging vindt dan ook alleen plaats op persoonlijke uitnodiging.

Vrouwen 

Vrouwenvereniging "Wees tot Zegen"


De vereniging wil graag een gezellig contactpunt te zijn, met als doel de onderlinge band tussen de leden te versterken en een bijdrage te leveren aan een open en hulpvaardig samenwonen van alle bewoners van ons dorp.


Bijeenkomsten:

De vereniging komt - in de periode van september tot en met mei - 2 keer per maand in het Kalenberger Gemeenschapshuis bij elkaar. De bijeenkomsten vinden 's avonds plaats van 20:00 tot ca 22:00 uur.


Activiteiten zijn, met name:

thema avonden, waarbij een externe spreker wordt uitgenodigd,

workshops op het gebied van gezondheid, voeding en inrichting,

avonden waarbij het onderlinge contact en bijpraten centraal staat,

het stimuleren van de eigen inbreng van de leden.


daarnaast bezoeken de leden regelmatig zieke en oudere dorpsgenoten.

ter afsluiting van het seizoen wordt een excursie of uitstapje georganiseerd naar een museum, een stad of andere bezienswaardigheid.


In de Agenda kunt u zien welke data en onderwerpen er voor de komende tijd gepland zijn.


Lid worden:

Iedereen is van harte welkom.

Het lidmaatschap bedraagt € 6,00 per maand.

Heeft u belangstelling om lid te worden of om aan een van onze activiteiten deel te nemen dan kunt u contact opnemen met:

Hennie van Beek - T: 0561 47 72 70 of

Bep van Beek       - T: 0561 47 81 63

Fotografie

Fotoclub Weerribben


Het doel van de club is van elkaar te leren, elkaar stimuleren, inspiratie opdoen en in een ongedwongen sfeer met gelijkgestemden samen te zijn.


Clubavonden:

Elke maand is er een clubavond in het dorpshuis in Kalenberg.

Als je eens een kijkje wilt nemen ben je van harte welkom.

Geef je komst wel van te voren even aan.


De activiteiten op de clubavonden zijn o.a.:

– het bespreken van elkaars werk of werk van derden

– bekijken en bespreken van maandthema’s

– workshops (bv. portretfotografie in onze studio)

– technische onderwerpen (bv. cameratechniek of foto’s bewerken)

– nieuwe activiteiten plannen

– af en toe een spreker uitnodigen

– ervaringen uitwisselen en bijpraten.


In de Agenda kunt u zien welke data en onderwerpen er voor de komende tijd gepland zijn.


Excursies:

Daarnaast is er af en toe een excursie naar bijvoorbeeld een fotomuseum of gaan we samen fotograferen. We staan open voor spontane acties voor leden die wat extra’s willen.


Lid worden:

Het lidmaatschap kost 40 euro per half jaar.

Als je lid wilt worden of eens vrijblijvend een clubavond bij wilt wonen of meer informatie wilt kun je dat aangeven op een contactformulier dat beschikbaar is op : fotoclub weerribben

Klaverjas


Klaverjasvereniging
in bewerking

Muziek

Chr. Muziekvereniging Excelsior Kalenberg/HoogewegExcelsior is een fanfareorkest en is opgericht 1 november 1919.

Het orkest bestaat nu uit 16 leden en heeft sinds 15 augustus 2015 een nieuwe dirigent: Willem Flisijn.


Het doel van de vereniging is om samen muziek te maken.

Hierbij staat het plezier voorop, een goed resultaat volgt dan vanzelf.

Het repertoire is divers en veelal eigentijds.


Repetities:

Elke donderdagavond wordt er van 20:00 tot 22:00 uur gerepeteerd.

En uiteraard bent u daarbij van harte welkom!


Activiteiten:

We treden 10 tot 15 keer per jaar op.

  • Meerdere keren varen we daarbij door de Kalenbergergracht om alle  bewoners te kunnen bereiken.
  • Ook zijn we aanwezig bij festiviteiten in het dorp.
  • Eens per jaar wordt er een uitvoering gegeven in ons dorpshuis.
  • Eind december organiseren we een kerstavond in 't Lokaal en op kerstavond spelen we kerstliedjes op de Hoogeweg en in Kalenberg.
  • Ook begeleiden we kerkdiensten, geven koffieconcerten en brengen - op verzoek - serenades.


Lid worden:

Samen muziek maken is een geweldig leuke hobby.

Heb je interesse, kom dan eens luisteren op een repetitieavond.


En als je geen instrument kunt bespelen?

Geen punt!, iedereen die er plezier in heeft kan het leren.

Toneel

Plaatselijk

Belang

Toneelvereniging Concordia


De vereniging is in 1935 opgericht en telt op dit moment  9 leden, waaronder 7 spelers, 1 souffleur en 1 regisseur. 

De leden komen niet alleen Kalenberg, maar ook uit omliggende dorpen.


Onze vereniging is een gezellige club, waar gezelligheid voorop staat en om met elkaar een mooi toneelspel te repeteren en op te voeren.

Over het algemeen spelen wij een blijspel of klucht. Dit zijn vrolijke toneelspellen met humor!

Wij repeteren vanaf de maand september, en hebben uitvoering in januari/februari. De repetities vinden plaats op de maandagavond vanaf 20:00 tot ca 22:00 uur  in het dorpshuis.


Activiteiten:

- opvoeren van minimaal 1 uitvoering per jaar in het KGH

- extern voorstellingen verzorgen in andere dorpshuizen of instelling-

  en waar men een gezellige avond wil verzorgen.

  Wij staan graag voor u klaar!

- Ook levert onze toneelvereniging een grote bijdrage aan "Trillend

  Riet", een theatervoorstelling in de Weerribben.

 

Ons bestuur:

Voorzitter: Rolf  Rubingh

Secretaris: Petronella Jongschaap- van Beek

Penningmeester: Antoinette van Dijk

Bestuurslid: Jacqueline Roggen, Rixt v Gorkum


Lid worden:

Lijkt het je wat om bij een toneelvereniging te gaan spelen, dan is toneelvereniging Concordia zeker een aanrader. U bent van harte welkom!

Onze contributie bedraagt € 30,- per jaar.

Nadere informatie of lid worden kan bij Petronella Jongschaap

Tel: 0561-477790

Plaatselijk Belang


Plaatselijk Belang heeft tot doel het behartigen van zaken, die van algemeen belang voor Kalenberg en de Hoogeweg kunnen zijn.

Het bestuur zet zich - met steun van haar leden - in voor de leefbaarheid in Kalenberg en op de Hoogeweg.


Uitgangspunt voor haar activiteiten is de Dorpsvisie.

Deze visie wordt om de 5 jaar vernieuwd.


Activiteiten:

Om onze doelstellingen te bereiken onderhouden wij goede contacten met onder andere de gemeente Steenwijkerland, Staatsbosbeheer, het Nationaal Park Weerribben-Wieden en de Provincie.


Het bestuur vergadert maandelijks op de eerste dinsdag van de maand.


Eenmaal per jaar legt het bestuur in de algemene ledenvergadering verantwoording af voor het gevoerde beleid. Tijdens deze vergadering worden tevens nieuwe bestuursleden door de vergadering gekozen.


Lid worden:

Belangstellenden worden van harte uitgenodigd zich aan te melden als lid van het Plaatselijk belang.

Meer informatie is beschikbaar op: plaatselijk belang

U kunt zich ook rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat:

Irene de Luit

Kalenberg Noord 5

8377 HA Kalenberg

T: 0561 477573 of E: info@kalenberg-hoogeweg.nl